Hardanger Fjellklyvarlag og klatreveggen i Tyssohallen

Tyssohallen opningstider

Måndag 18.00 -19.00 Born frå kl 19.00 Vaksne

Onsdag frå kl 21.00

Fredag frå kl 20.00

Medlemskapkontigent Hardanger Fjellklyvarlag

Vaksne 250 kr

Born 100 kr (t.o.m. 18 år)

Bruk av klatreveggen i Tyssohallen forutsetter medlemskap i Hardanger Fjellklyvarlag samt årskort klatring i Tyssohallen

Vaksne 250 kr

Born 100 kr

Maks 900 kr for familiar for klatring og medlemsskap. (Dette inkluderer barn/ungdom til det året dei fylle 26 år)